ŻŁOBEK I PRZEDSZKOLE TĘCZA
w Łękach

Przedszkole i Żłobek „Tęcza” jest placówką niepubliczną, znajdującą się w spokojnym  i zacisznym miejscu, w miejscowości Łęki. Swoją działalność rozpoczęła we wrześniu 2018 roku i od tego momentu- służy dzieciom oraz rodzicom pobliskich miejscowości. Otoczenie pięknej przyrody służy realizacji profilu przyrodniczo-ekologicznego, oraz wszelkich zadań związanych z tym zakresem tematycznym. Nasza placówka nastawiona jest na harmonijny rozwój dziecka poprzez kształtowanie wrażliwości na środowisko przyrodnicze.

Nasze motto przewodnie to słowa Janusza Korczaka

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”

Otaczająca nas przyroda daje możliwość naturalnego zaspokajania potrzeb dziecka, gdzie to wychowanek sam próbuje poznawać świat poprzez odkrywanie, doświadczanie i przeżywanie. Przedszkole jest placówką nowoczesną, przyjazną, innowacyjną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole, nastawionych na osiąganie sukcesów. Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom- zarówno zdrowym, jak i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego. Program wychowania przedszkolnego realizowany w placówce, zakłada aktywność zabawowo-zadaniową dzieci. Nauczyciel jest podmiotem, który czuwa nad bezpieczeństwem i dobrem dziecka, dając tym samym swobodę działania dziecka. Naszym największym dobrem jest dobro dziecka, przygotujemy je do odniesienia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami.