Placówka funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 17:00. Do żłobka zapraszamy dzieci już od 5 m.ż. do 2,5 r.ż (do 3 r.ż. w zależności od potrzeb), natomiast do przedszkola od 2,5 r.ż. do 6 r.ż.

 

W ramach opłaty zapewniamy:

Żłobek

 • fachową opiekę w ciepłej i rodzinnej atmosferze,
 • wyżywienie (śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek),
 • elastyczność ramowego planu dnia – dostosowanie do potrzeb małego dziecka,
 • opiekę logopedyczną,
 • rytmikę,
 • dogoterapię,
 • język angielski,
 • wiele zabaw sprzyjających psychofizycznemu rozwojowi małego dziecka, w tym : zabawy przyrodnicze, kulinarne, polisensoryczne, plastyczne, muzyczne, literackiewierszyki (masażyki),
 • zastosowanie metody Snoezelem- Sala Doświadczania Świata – trening wszystkich zmysłów,
 • elementy metody Weroniki Sherborne.

Przedszkole

 • fachową opiekę w ciepłej i rodzinnej atmosferze,
 • wyżywienie (śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek),
 • opiekę logopedyczną,
 • zumbę,
 • rytmikę,
 • język angielski,
 • katechezę,
 • pomoc psychologiczno – pedagogiczną,
 • wszechstronny rozwój dziecka poprzez aktywność zabawowązadaniową praca na podstawie innowacji pedagogicznej w oparciu o koncepcję pedagogiczną Froebel – Dar Zabawy ,
 • indywidualną pracę dostosowaną do potrzeb i możliwości dziecka na podstawie indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych uwzględniających zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • udział w dodatkowych zajęciach w ramach profilu przyrodniczego (warsztaty przyrodniczo-ekologiczne),
 • zajęcia kulinarne promujące zdrowe odżywianie,
 • wspomaganie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 • Salę Doświadczania Świata,
 • Siłownię Dziecięcą,

Zastosowanie elementów metod takich jak:

 • Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
 • Pedagogiki zabawy,
 • Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
 • Metody Odimiennej wg Ireny Majchrzak,
 • Metody relaksacyjne (masażyki, wierszyki),
 • Integracji Sensorycznej.

 

Ponadto, zarówno w Żłobku jak i w Przedszkolu- uroczyste świętowanie urodzin dziecka, wycieczki, wiele spotkań z „Gośćmi” (teatrzyki, zwierzęta, itp.) oraz realizacja projektów edukacyjnych o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.