Koncepcja naszej Placówki realizuje się w zakresie profilu przyrodniczo-ekologicznym. Tworzymy miejsce, gdzie dziecko może aktywnie uczestniczyć w środowisku naturalnym, a tym samym dbamy o harmonijny rozwój wychowanka.

Codzienna praktyka pedagogiczna przedszkola funkcjonuje w oparciu o innowację pedagogiczną koncepcji Friedricha Froebla- Dar Zabawy ( w opracowaniu Barbary Bilewicz-Kuźnia). Szczególny nacisk położony jest na aktywność zabawową- zadaniową w procesie poznawania przez dziecko świata. Najważniejszą częścią programu Dar Zabawy są zabawy edukacyjne, których zadaniem jest podkreślenie wspólnoty dorosłych i dzieci oraz wykorzystanie do tych zabaw tzw. darów, czyli przedmiotów, które w pełni służą rozwojowi dziecka.

Dary to materiały, które mają postać wełnianych piłeczek oraz zestawów drewnianych klocków, w kształcie sześcianów, walców, graniastosłupów, to mozaiki, patyczki, pierścienie, i punkty. Służą one dzieciom do zabaw percepcyjno-manipulacyjnych, badawczych, umożliwiają rozwój zdolności artystycznych. Dzieci podejmują z ich wykorzystaniem zabawy badawcze, tematyczne i konstrukcyjne, poznają świat matematyki, tworzą ornamenty. Wszystkie wymienione aktywności realizowane są w towarzystwie śpiewu, ruchu oraz słuchaniu literatury.

Zatem program wychowania przedszkolnego daje możliwość rozwoju w takich aspektach jak:

 • umiejętność komunikowania się w języku ojczystym,
 • zdolność czytania i dyspozycje do czytania,
 • zainteresowania czytelnicze i literackie,
 • poznawanie języka obcego,
 • myślenie matematyczne,
 • myślenie przestrzenne,
 • naturalna ciekawość świata, postawa badawcza, zainteresowania przyrodnicze,
 • zdolności twórcze i ekspresja własnego ja,
 • kompetencje społeczno-moralne,
 • myślenie refleksyjne i emocje,
 • zdrowie, sprawności ruchowe i manualne.

 

Więcej informacji na temat programu wychowania przedszkolnego Dar Zabawy- można uzyskać na stronie www.froebel.pl .

 

Nasi najmłodsi podopieczni – żłobkowicze – również się nie nudzą. Realizacja zabaw o charakterze przyrodniczym, wprowadza malucha w świat środowiska naturalnego. Ponadto zabawy plastyczne, kulinarne, sensoryczne, muzyczno-ruchowe, wierszyki-masażyki, wprowadzają najmłodszego wychowanka w świat niezwykłych przeżyć, dbając o jego prawidłowy psychofizyczny rozwój.