NASZE PRZEDSZKOLE OTRZYMAŁO DOFINANSOWANIE

W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021- 2025” Priorytet 3

W WYSOKOŚCI 2 500,00 ZŁ

Finansowy wkład własny: 625,00 zł

Koszt całkowity to 3 125,00 zł

Kwota ta zostanie przeznaczona na zakup nowości wydawniczych dla dzieci w wieku 3-6 lat oraz na realizację działań promujących czytelnictwo.